0001 Het Bureau


Binnen ons bureau is duurzaamheid sinds de oprichting, ruim een kwart eeuw geleden al vanzelfsprekend geweest. Voor ons betekent duurzaamheid dan ook tijdloos ontwerpen, niet alleen gericht op vorm, maar vooral op bruikbaarheid. Ruimtelijke helderheid, het combineren van functies, reductie van materiaalgebruik, het doelgericht toepassen van bouwmaterialen, de fascinatie voor eenvoud en het voorkomen van onnodig restmateriaal, spelen hierbij een belangrijke rol.

Renovatie en herbestemming krijgen binnen het bureau steeds meer de nadruk. Het vertrekpunt ligt voor ons in het (h)erkennen van kwaliteiten in de bestaande situatie, en deze maximaal uit te buiten en in te zetten in het ontwerp.